Przygotowanie do zabiegu


Wykaz badań:

morfologia (20 parametrów)

glukoza

sód, potasi (jonogram)

kreatynina

mocznik

INR

APTT

anty HBs

anty HCV

grupa krwi+ RH+ alloprzeciwciała

 

Cena pakietu – 129,00 zł zamiast 139,00 zł

NASZE PUNKTY POBORU MATERIAŁU DO BADAŃ 

Laboratorium Główne - Nysa, ul. Grodkowska 9
Przychodnia „REMEDIUM” - Nysa, ul. Kolejowa 3
Gabinety Lekarskie - Nysa, ul. 22-go Stycznia 22

NZOZ Laboratorium Analiz Lekarskich
MINI-LAB  Bożena Resakowska
Grodkowska 9, 48-300 Nysa 

tel. 77 435 21 07
tel. 602 442 982